Виробництво, автоматизація бізнес процесів

IT-рішення для ведення бізнесу на новому рівні

ГоловнаВиробництво, автоматизація бізнес процесів

В умовах зростаючої конкуренції, постійних інновацій та мінливого попиту у багатьох компаній з’являється необхідність у переосмисленні своїх бізнес-моделей та виробничих процесів. Гнучкість, швидкість, мінімізація ризиків, оптимальне використання ресурсів – все це є сьогодні визначальним критерієм успіху та розвитку бізнесу.

Створення гнучких, економічних і масштабованих ІТ-рішень допомагає компаніям отримати максимум переваг на ринку і, як наслідок, максимум економічних вигод у довгостроковій перспективі.

Навіщо потрібна автоматизація виробництва та бізнес-процесів:

 • Максимізувати використання активів.
 • Швидко реагувати на зміни ринку.
 • Збільшити маржу.
 • Скоротити ризики і можливість помилок.
 • Знизити операційні витрати.
 • Підвищити продуктивність роботи.
 • Приймати ефективні рішення у складному динамічному середовищі.

У нашої команди є досвід вирішення різних завдань у даній сфері:

 • Автоматизація управління контролем якості на виробництві.
 • Моніторинг стану устаткування у реальному часі зі всіх ділянок виробництва, візуалізація даних для кожної окремої системи і по підприємству в цілому.
 • Контроль руху сировини і фіксування даних на різних стадіях виробництва з подальшою інтеграцією в облікові системи.
 • Складання, перегляд і відстеження маршрутів торгових агентів.
 • Організація електронного документообігу, каталогізація різних типів даних в компанії для швидкого доступу до них.
 • Моделювання та прогнозування складних процесів на основі великих масивів даних, їх структуризація за заданими алгоритмами, генерація звітів і візуалізацій для кінцевих користувачів.

Розкажіть про потреби свого бізнесу, і ми запропонуємо вам оптимальний варіант рішення – спеціалізоване ПЗ, розробку CRM і EPR-систем, інтеграцію з існуючою IT-інфраструктурою.